‘De wereld is onleesbaar geworden’

De titel van deze post is een citaat uit een artikel in de NRC van afgelopen zaterdag maar niet heus. Het zou een citaat kunnen zijn – naar de geest heb ik wel goed geciteerd. Maar letterlijk staat er: ‘Het zijn onleesbare tijden’.

De context maakt mijn Fehlleistung (= foutlezing) duidelijk en legitimeert die.

Ik citeer uit het artikel onder de titel ‘Fundamentalisten, pornoproducenten hebben zelfde dogma’ van Mark Lilla:

‘Het einde van de Koude Oorlog sloeg een geestelijk gat. Iedereen gelooft in het dogma van fundamentele vrijheden maar is ook blind voor hoe die de wereld op zijn kop zetten. … We hebben niet nagedacht over het intellectuele gat dat het einde van de Koude Oorlog sloeg. De strijdende ideologieën gaven voorheen een goed beeld van contrasterende opvattingen over de politieke werkelijkheid. Na verdwijning van die denkbeelden werd het bepaald niet duidelijker. Het politieke gedachtengoed van het Westen is sinds het einde van de Tweede Oorlog, en misschien zelfs de Russische Revolutie, nog nooit zo oppervlakkig en onwetend geweest. We zien hoe donkere wolken zich samenpakken boven onze samenleving, en boven andere samenlevingen wier lot onze toekomst weerspiegelt. Toch ontbreekt het ons aan terminologie en woorden om onze wereld te beschrijven. De band tussen woorden en dingen is verbroken. Dat de ideologie heeft afgedaan, betekent echter niet dat we het licht hebben gezien. Er is zo’n dikke mist neergedaald dat we geen hand voor ogen meer zien. Het zijn onleesbare tijden.’

‘… onwetend gedachtengoed … ‘, ‘… het ontbreekt aan terminologie …De band tussen woorden en dingen is verbroken. … ‘ … –  Die houden we erin.

‘Alle woorden van onze taal anno 2014 tekort om zelfs maar iets aan te duiden van het levensgevoel waarin je echt iets begrijpt …’ citeer ik uit  De naam van het geheim‘, ISBN 978-90-76494-08-1. [zie http://kairos-kr.nl/rudolf-steiner-vrij-en-gesluierd/#comment-480

Ik kom erop terug.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *