Knuffels op de rijksweg

Dezer dagen doet zich in Nederland een opmerkelijk nieuw verschijnsel voor. Ik schreef er eerder over, en stelde een eigen naam voor: ‘Code MH17’,. Het USP, het Unique Selling Point ervan, datgene waar het in essentie om gaat, is een nieuw gevoel van hoe het is alsof overledenen nog in ons midden vertoeven. Zoiets is bij mijn weten hier nooit eerder voorgekomen.

Dezer dagen was er weer nieuws over. ‘Rijkswaterstaat heeft zondag zo’n 30 knuffels weggehaald langs de route Eindhoven-Hilversum’, meldt het nieuws. ‘Die zijn er de afgelopen dagen neergelegd door mensen die kwamen kijken naar de rouwstoeten. Vier keer reed een rouwstoet met slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne over de A2 en de A27′.

 

Het is een niet te missen ‘teken des tijds’ voor een nieuwe waardering voor het kind, stel ik hierbij. Wat ik ermee bedoel, illustreer ik aan een bijbeltekst, Mattheus 18 om precies te zijn. Ik citeer:

 

‘Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: ‘Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?’ Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel.’

 

De vertaling is aanvechtbaar. (1) ‘… verandert …’ is eigenlijk omwenden – in het Grieks ‘strephoo’. Sommige vertaling maken er ‘zich bekeert’ van – en in de zin van Omkeren zou dat geschikt zijn, maar in het gangbare Nederlands betekent ‘bekeren’ iets anders, dat hier niet geschikt is. (2) ‘… vernedert …’ is ook onbruikbaar. In het Grieks wordt het woord ‘tapeinos’ gebruikt. Dat betekent ‘deemoed’. Dat is iets anders.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *