Wat is de waarde van een mensenleven?

Bericht op NU, vandaag: Een jury heeft de Amerikaanse verslaggeefster Erin Andrews maandag een schadevergoeding van 55 miljoen dollar toegewezen voor een naaktvideo die een stalker van haar had gemaakt in een hotel. De man plaatste het filmpje vervolgens op internet. Het filmpje werd door miljoenen mensen gezien. Andrews voelde zich publiekelijk vernederd en lijdt sinds het incident aan depressies. Tijdens de verklaringen die ze aflegde en het aanhoren van de uitspraak barstte de 37-jarige presentatrice meerdere malen in huilen uit. Ze stelde dat de ze nog elke dag wordt aangesproken op het filmpje.

55 miljoen dollar – een bedrag van die orde van grootte roept de vraag op die in de titel van dit commentaar staat.

Ik probeer niet een antwoord te wagen. Dat zou een onmogelijke opgave zijn. In plaats daarvan nodig ik de lezer uit via Google naar de zogenaamde QUALI’s te gaan: quality adjusted life years. In het academische vakgebied ‘medische ethiek’ wordt daarover een hoogdravende, diepgravende, vèrstrekkende discussie gevoerd over wat de mens het meest nabij is: de kwaliteit van leven. En die MOET natuurlijk in maat en getal tot in decimalen achter de komma worden berekend, anders betekent het niks en is het geen wetenschap. Lees verder in Marx en de ellende van de dialectiek tussen kwaliteit en kwantiteit.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *